אי מתן זכות קדימה להולך רגל

אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה מהווה עבירת תעבורה חמורה אשר עלולה לגרום לסכנת חיים ממשית.

לא מעט הולכי רגל במעברי חציה מאבדים מדי שנה את חייהם או נפצעים קשות עקב תאונות דרכים שהתרחשו מבלי שניתנה להם זכות קדימה כדין.

לפיכך, חשוב מאד להקפיד בעניין זה, ולתת להולכי הרגל זכות קדימה כנדרש, וזאת על מנת לאפשר להם להשלים בבטחה את הליכתם במעבר החצייה וללא כל פגע.

מהו אי מתן זכות קדימה להולך רגל

החוק קובע כי מתן זכות קדימה הינו "מתן אפשרות לעוברי דרך אחרים שלהם נקבעה זכות קדימה, להתקדם בדרך בלי לעצור, להמתין, לשנות את מהירותם או לסטות מקו התקדמותם" (תקנה 1 לתקנות התעבורה).

לפיכך, כאשר מדובר בהולכי רגל במעבר חציה, משמעות אי מתן זכות הקדימה להם הינה לאפשר להם להמשיך ללכת במעבר החציה ללא כל הפרעה, ומבלי שהם ייאלצו להיעצר, להמתין, או לסטות מנתיב דרכם.

יש לשים לב שאם מעבר החציה מחולק על ידי שטח הפרדה, אזי יראו כל חלק ממעבר החציה כמעבר נפרד (תקנה 67(ב) לתקנות התעבורה).

מתי יש לתת זכות קדימה להולך רגל

האיסור בדבר אי מתן זכות קדימה להולך רגל מעוגן בתקנה 67 ותקנה 47(ה)(3) לתקנות התעבורה.

תקנה 67 עוסקת בשלושה מצבים שונים של אי מתן זכות קדימה להולך רגל, כשנוהג כלי הרכב מתקרב למעבר החציה: כאשר ישנם כבר הולכי הרגל שחוצים במעבר;  כאשר הולך הרגל נמצא על מדרכה ליד מעבר חציה; וכאשר יש רכב בנתיב אחר שהאט לפני מעבר החציה.

תקנה 47(ה)(3) לתקנות התעבורה עוסקת באי מתן זכות קדימה להולך רגל בהקשר של איסור עקיפה לפני מעבר חציה.

העובדה לפיה המחוקק טרח לעגן ארבעה איסורים שונים לגבי עבירת אי מתן זכות קדימה להולך רגל, מעידה באופן ברור על תפיסתו לפיה מדובר בעבירה חמורה במדרג עבירות התעבורה.

(א) כאשר ישנם הולכי רגל במעבר החציה

לפי תקנה 67(א) לתקנות התעבורה, כאשר הנהג מתקרב למעבר החציה, וישנם כבר הולכי רגל בתוך מעבר החציה, מחובתו להאט ולאפשר להם להשלים את החציה בבטחה, ואף לעצור את רכבו באופן מוחלט במידה ויש צורך בכך אחרת יוכל להיתפס ולהישפט על אי מתן זכות קדימה להולך רגל.

לפי הפסיקה, משמעות החובה שמוטלת על הנהגים לאפשר להולכי הרגל להשלים את החציה "בבטחה" הינה לא רק לנהוג באופן שלא ייאלץ את הולכי הרגל להיפגע מכלי הרכב, אלא גם לנהוג באופן שלא ייאלץ אותם להתחמק מפגיעה, ליפול, או להיבהל. על הנהגים להאט את מהירות נהיגתם כך שבמידת הצורך הם יוכלו לעצור באופן מיידי כאשר הם מתקרבים למעבר החציה.

העונש על עבירה לפי תקנה זו הינו עונש מדורג לפי חומרת נסיבות העבירה:

(1)   בנסיבות רגילות, ללא סיכון חייהם של הולכי הרגל – העונש הינו קנס בסך של 500 ₪ ו-8 נקודות חובה.

(2)   בנסיבות מחמירות, תוך סיכון חייהם של הולכי הרגל – העונש הינו זימון חובה למשפט, ופסילה מנהלית של רשיון הנהיגה ל-30 יום על ידי קצין משטרה בכפוף לשימוע.

במידה שהנהג יורשע בתום המשפט, הוא חשוף לעונש אוטומטי של 10 נקודות חובה, וכן עונשים נוספים כפי שייקבעו על ידי בית המשפט, כגון קנס כספי, שלילת רישיון נהיגה על תנאי, ואף שלילת רישיון נהיגה בפועל.

(ב) כאשר ישנו הולך רגל על מדרכה ליד מעבר חציה

לפי תקנה 67(א1) לתקנות התעבורה, שתוקנה בשנת 2015, כאשר נהג מתקרב למעבר חציה רואה הולך רגל שעומד על מדרכה בסמוך למעבר חציה, עליו להאט את רכבו, ואם ניכר בהולך הרגל שבכוונתו גם לחצות את הכביש, עליו לתת לו זכות קדימה.

תיקון זה החמיר למעשה את היקף החובה שהוטלה בעבר על הנהגים, לפיה היה עליהם לתת זכות קדימה להולכי הרגל רק לאחר שהם כבר הציבו את כף רגלם על הכביש. כיום על הנהגים לתת זכות קדימה להולכי הרגל גם כאשר הם עדיין על המדרכה, ונראים כמי שמתכוונים לחצות את הכביש, ועוד בטרם הניחו עליו את כף רגלם.

העונש על עבירה לפי תקנה זו הינו קנס בסך של 250 ₪, ללא נקודות חובה.

(ג) כאשר ישנו כלי רכב בנתיב אחר שמאט ליד מעבר חציה

לפי תקנה 67(א2) לתקנות התעבורה, שתוקנה אף היא בשנת 2015, כאשר נהג הרכב מתקרב למעבר חציה, ובנתיב אחר (במקביל או ממול) ישנו רכב שמאט את נהיגתו לפני מעבר החציה, מחובתו גם להאט את רכבו לפני אותו מעבר חציה. אם הרכב השני עצר לגמרי, מחובתו גם לעצור. אם היה הולך רגל באותו מעבר, עליו לתת לו זכות קדימה.

תקנה זו עוסקת בסיטואציה שבה רכב האט או עצר כדי לתת זכות קדימה להולך רגל, בשעה שרכב אחר מעוניין לעקוף אותו או לחלוף על פניו, ועל כן הוא עלול לפגוע בהולך הרגל. לפיכך, קבע המחוקק שאם נהג כלשהו בנתיב אחר האט או עצר לפני מעבר חציה, יש גם כן להאט או לעצור כדי למנוע פגיעה בהולך הרגל.

העונש על אי מתן זכות קדימה להולך רגל לפי תקנה זו הינו קנס בסך של 250 ₪, ללא נקודות חובה.

(ד) עקיפה לפני מעבר חציה

ביצוע עקיפה לפני מעבר חציה עלול אף הוא לסכן את הולכי הרגל, במיוחד כאשר מדובר בנהיגה במהירות גבוהה.

לפיכך, תקנה 47(ה)(3) לתקנות התעבורה קובעת שעל הנהג אסור לעקוף, או לנסות לעקוף, או להסיט את רכבו שמאלה או ימינה כדי לעקוף רכב או בעל-חיים, כאשר הוא מתקרב למעבר חציה, וזאת עד לאחר שהוא כבר עבר את מעבר החציה.

העונש על עבירה לפי תקנה זו הינו קנס בסך של 500 ₪ ו-6 נקודות חובה.

במידה שיוחסה לך עבירה בגין אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין לתעבורה, בקי ומיומן, על מנת להתמודד באופן מיטבי במצב זה. אם ביצוע העבירה גרם חלילה גם לפגיעה בהולכי הרגל, חשוב במיוחד להתייעץ עם עורך דין תאונות דרכים בשל העונשים החמורים שעלולים להיות מוטלים בגין כך.

אי מתן זכות קדימה להולך רגל
ניווטט מהיר בעמוד
טופס צור קשר
מאמרים קשורים
דילוג לתוכן