אי ציות לשוטר

עבירת אי ציות לשוטר הינה עבירה תנועה חמורה שכרוכה בזימון חובה למשפט בפני בית המשפט לתעבורה (להבדיל מעבירה שהעונש עליה הינו ברירת קנס), וכן רישום 6 נקודות שלילה.

בכך ביטא המחוקק את עמדתו שרואה בעבירה זו כעבירה חמורה מאחר שהתעלמות מהוראות השוטר מתפרשת כהתנהגות מתריסה וכזלזול במערכת החוק וגורמי אכיפתו.

מהו המקור החוקי לעבירת אי ציות לשוטר

המקור החוקי לעבירת אי ציות לשוטר מופיע בתקנה 23(א)(1) ותקנה 23(א)(3) לתקנות התעבורה, אשר קובעות כי עובר דרך חייב לציית להוראות או אותות שניתנות על ידי שוטר. עם זאת יובהר כי חובת הציות בדרכים איננה חלה רק כלפי שוטרים, כי אם גם כלפי בעלי עובדי ציבור אחרים, לרבות פקחים עירוניים ועובדי נת"א.

  • מי הוא "עובר דרך"? עובר דרך מוגדר ככל מי שמשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה, או לכל מטרה אחרת (תקנה 1 לתקנות התעבורה). כלומר, עובר דרך הינו נהג, הולך רגל, וכיו"ב.
  • חובת הציות להוראות שוטר: תקנה 23(א)(1) לתקנות התעבורה קובעת כי על עובר דרך לציית להוראות שנותן שוטר במדים, שוטר שהזדהה בתעודת מינוי, או אדם הנמנה עם הג"א כשהוא בתפקיד רשמי בפועל מטעם משטרת ישראל ובמדים, או שיש עליו סימן זיהוי חיצוני בולט אחר שאושר, או שוטר צבאי במדים או פקח עירוני במדים שהוא עובד רשות מקומית שהוסמך בידי מפקד מחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבל הכשרה מתאימה.
  • חובת הציות לאותות שוטר: תקנה 23(א)(3) לתקנות התעבורה קובעת כי על עובר דרך לציית לאותות הניתנים על ידי שוטר במדים או על ידי שוטר צבאי במדים, או על ידי פקח עירוני, או על ידי עובד חברת נתיבי ישראל בע"מ או על ידי עובד נת"א במדים.

בנוסף, תקנה 24 לתקנות התעבורה מבהירה כי אותות "התקדם" או "עמוד/עצור" יבוצעו באופן הבא:

האות "התקדם" יינתן בהושטת זרוע או שתיהן במקביל לכיוון התנועה כשכף היד פתוחה, או על ידי אור לבן בזמן תאורה, ואילו האות "עמוד" יינתן בהרמת היד כשכף היד פתוחה לכיוון התנועה, או על ידי סימון באור אדום בזמן תאורה, או בהרמת היד או הידיים אפקית לצדדים כשכף היד פתוחה לכיוון התנועה.

במקרה כזה, על הנוהגים ברכב שהבאים מהכיוון שאליו מופנית היד או מהכיוון שאליו מופנה גבו של השוטר או של הפקח העירוני, לעצור את רכבם. עוד קובעת תקנה זו שהאות שיינתן על ידי שוטר או על ידי פקח עירוני יחייב גם אם הוא ניתן בצורה לא מדוייקת, ובלבד שלא היה ספק סביר לגבי משמעותו.

היקף חובת הציות לשוטר

חובת הציות מחייבת לציית להוראות השוטר גם אם הוראותיו מנוגדות לכאורה לתמרור או רמזור שנמצא במקום, וזאת לאור תקנה 23(ב) לתקנות התעבורה שקובעת כך:

"הציות כאמור חובה הוא אף אם ההוראה או האות הם בניגוד לתקנות או בניגוד לתמרורים או להוראות כלליות אחרות בענין סדרי תנועה שניתנו על ידי כל רשות מוסמכת לכך."

מצד שני, אם מדובר בהוראה מסוכנת לכאורה, שביצועה עלולה לפגוע באנשים אחרים, בשל מניעה אובייקטיבית שהשוטר כנראה אינו מודע לה, אין חובה לצוות להוראתו. כלומר, גם הוראות השוטר כפופות לחובת הזהירות.

בנוסף, יש לשים לב שחובת הציות לשוטר זו חלה רק כאשר מדובר בשוטר שלבוש במדים או שוטר שהזדהה בתעודת מינוי. ככל שמדובר במי שאינו לבוש במדי משטרה או אינה מזדהה בפנינו עם תעודת שוטר, לא קיימת חובה לציית להוראותיו.

מהו העונש על עבירת אי ציות לשוטר

כפי שצויין לעיל, עבירת אי ציות לשוטר גוררת הזמנה לדין בבית המשפט לתעבורה וכן כרוכה בשש נקודות.

במידה שהנאשם הורשע בתום המשפט בביצוע עבירה זו, הוא צפוי בדרך כלל לעונש של קנס כספי ואף פסילת רשיון זמנית.

במקרים חמורים ביותר, שבהם הנהג פעל בזלזול רב במיוחד ובוטה, ותוך סיכון סובביו, ייתכן שבית המשפט יגזור עליו עונש מאסר על תנאי ואף עונש מאסר בפועל.

כיצד ניתן להתמודד מפני אישום בעבירת אי ציות לשוטר

נאשם בעבירת אי ציות לשוטר יכול להתמודד מפניה באמצעות דרכי הגנה שונות.

בין היתר, הוא יכול לטעון שהוראת השוטר לא הייתה ברורה וחד משמעית ועל כן הוא לא יכול היה להבין אותה ולציית לה.

לחלופין ניתן לטעון שההוראה אמנם הייתה ברורה דיה, אבל היא הייתה מסוכנת לביצוע בשל מניעה אובייקטיבית, שהשוטר כנראה לא היה מודע לה, ואשר הייתה עלולה לפגוע בציבור עוברי הדרך במקום.

ככל שהואשמת בביצוע עבירת אי ציות לשוטר, מומלץ להתייעץ עם עורך דין תעבורה בקי ומיומן על מנת לקבל החלטה מושכלת לגבי אופן ההתמודדות עמה ולהימנע מהעונשים שכרוכים בה, לרבות שלילת רישיון.

אי ציות לשוטר
ניווטט מהיר בעמוד
טופס צור קשר
מאמרים קשורים
מכשיר הממלז

מכשיר הממל"ז

מכשיר הממל"ז, מד מהירות לייזר, הינו אחד מבין מגוון מכשירי האכיפה האלקטרוניים שמשמשים את משטרת

קרא עוד
מכשיר הדבורה

מכשיר הדבורה

מכשיר הדבורה (Bee) הינו אחד מבין מגוון מדי המהירות האלקטרוניים שמשמשים את משטרת התנועה לצורך

קרא עוד
דילוג לתוכן