בדיקת אלכוהול

בדיקת אלכוהול הינה בדיקה המשמשת את משטרת התנועה לאבחון רמת ריכוז האלכוהול בדם באמצעות מכשיר ייעודי, וזאת לשם איתור נהגים שנוהגים בשכרות ובניגוד לחוק.

במהלך הבדיקה, על הנהג לנשוף אוויר לתוך הפיה של מכשיר הינשוף. המכשיר מבצע אנליזה כימית של האוויר הנשוף ומנפיק פלט מודפס של ממצאי רמת האלכוהול בדמו של הנהג.

מהי רמת האלכוהול התקנית לנהיגה

תקנה 169ב לתקנות התעבורה אוסרת על הנהג לנהוג ברכב (ואף להניע אותו), כשהוא שיכור, וכן אוסרת על בעל הרכב או הממונה עליו להרשות לשיכור לנהוג בו.

שיכור מוגדר כמי שריכוז האלכוהול בגופו עולה על המידה המותרת.

עקרונית, תקנה 169א לתקנות התעבורה קובעת ששיכור הינו מי שיש לו מעל 240 מק"ג אלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף לתוך מכשיר הינשוף. אולם, הפסיקה העלתה את הרף המינימלי הנ"ל למעל על 290 מק"ג אלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף, בהתחשב בסטיית התקן שעלולה להיות לתוצאות המכשיר (עפ"ת מס' 25457-04-10 מדינת ישראל נגד עוזרי).

מצד שני, כאשר מדובר בנהג חדש, או נהג שטרם מלאו לו 24 שנים, או נהג ברכב ציבורי, או נהג ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר לפי רישיון הרכב עולה על 3,500 קילוגרם, אזי הנהג יוגדר כשיכור במידה ובדמו יימצאו מעל 50 מק"ג אלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף, וזאת לפי סעיף 64ב לפקודת התעבורה.

אגב, חשוב להיות מודעים לכך שרמת האלכוהול בדם עולה מרגע צריכתו ומגיעה לשיא הספיגה כחצי שעה לאחר צריכה על קיבה ריקה, או כשעה וחצי-שעתיים לאחר צריכה על קיבה מלאה.

באיזה נסיבות מתבצעת בדיקת אלכוהול

תקנה 169ג לתקנות התעבורה, שעוסקת ב-"בדיקת שכרות", קובעת שאם היה לשוטר חשד סביר שהנהג או הממונה על רכב הוא שיכור, אזי השוטר רשאי לדרוש ממנו לעבור בדיקת נשיפה ו/או למסור דגימת דם/שתן. בדיקת הנשיפה תיעשה במקום שבו עצר השוטר את הרכב או מצא את הנהג, או במקום אחר שקבע השוטר.

תקנה 169ד לתקנות התעבורה, שעוסקת ב-"בדיקת נשיפה", קובעת שאם היה לשוטר חשד סביר שהנהג או הממונה על הרכב הוא שיכור, או שהוא מעורב בתאונת דרכים, אזי השוטר רשאי לדרוש ממנו לעבור בדיקת נשיפה.

כיצד מתבצעת בדיקת אלכוהול

בתחילה, הנהג יידרש על ידי השוטר לעבור בדיקה ראשונית באמצעות מכשיר הנשיפון כדי לבדוק האם יש בכלל אינדיקציה כלשהי לאלכוהול בגופו. מכשיר הנשיפון הינו מכשיר פשוט וחד פעמי, שמורכב משקית ופיית פלסטיק, וממצאיו אינם קבילים בבית המשפט.

אם בדיקת הנשיפון תצביע על קיום אינדיקציה לאלכוהול בגופו של הנהג, הוא יתבקש לעבור גם את הבדיקה באמצעות מכשיר הינשוף.

לשם כך על הנהג להמתין ליד השוטר במשך 15 דקות שבהן ייאסר עליו לאכול, לשתות, להקיא, ולעשן (אם הנהג בכל זאת הקיא, הוא ייאלץ להמתין עוד 15 דקות). לאחר חלוף 15 דקות ההמתנה, הנהג יתבקש לשאוף אוויר ולנשוף אותו לתוך פיית מכשיר הינשוף, ולחזור על כך כעבור 2 דקות. לאחר מכן המכשיר יוציא את הפלט המודפס של תוצאות הבדיקה.

בתום הבדיקה, על השוטר לכתוב דו"ח ולציין בו את מקום הבדיקה, נסיבותיה, ותוצאותיה, ולמסור עותק ממנו לנהג, לפי סעיף 64ג לפקודת התעבורה. דו"ח זה ישמש כראיה במהלך המשפט, ככל שיוגש כתב אישום נגדו, ולכן חשוב לוודא שהפרטים שצויינו בו על ידי השוטר הינם נכונים ומדוייקים.

קבילות תוצאות בדיקת הינשוף

מכשיר הינשוף נחשב למכשיר אמין באופן כללי, אולם על מנת שתוצאות בדיקתו תהיינה קבילות בבית המשפט, עליו לעמוד גם בתנאים המצטברים הבאים:

  • השוטר שהפעיל את מכשיר הינשוף מוסמך ומיומן בהפעלתו.
  • בדיקת אלכוהול תבוצע לאחר המתנה של 15 דקות לפחות מהזמן האחרון בו הנהג שתה, אכל, עישן, או הקיא.
  • במכשיר הוחלפה פיה לפני כל בדיקת נשיפה.
  • ההפרש בין תוצאות שתי בדיקות הינשוף לא יעלה על 10%.
  • במכשיר בוצע אימות כיול עד 24 שעות לפני השימוש בו.
  • במכשיר בוצע כיול תקופתי חצי שנתי ע"י טכנאי מוסמך.

לפיכך, אם בדיקת האלכוהול נעשתה שלא בהתאם לכל התנאים המצטברים הללו, ניתן לטעון שתוצאותיה אינן קבילות ולא ניתן לבסס עליהן הרשעה בגין ביצוע עבירת נהיגה בשכרות.

האם ניתן לסרב לבצע בדיקת אלכוהול?

עקרונית, לא ניתן לסרב לבצע בדיקת אלכוהול, וחובה לערוך אותה לפי דרישת השוטר.

סעיף 64ד לפקודת התעבורה קובע שנהג שסירב לערוך את בדיקת האלכוהול לפי דרישת שוטר, ייחשב אוטומטית כנהג שעבר עבירה של נהיגה תחת השפעת אלכוהול כאמור בסעיף 62(3) לפקודה. מצד שני, על השוטר להסביר לנהג מה המטרה של בדיקת ינשוף, לבקש ממנו את הסכמתו לבדיקה, ולהסביר לו את המשמעות המשפטית של הסירוב לערוך את הבדיקה. כך קובע סעיף 62ב(ב2) לפקודת התעבורה.

נהג שסירב לעבור בדיקת אלכוהול או ניסה להכשיל אותה אף צפוי לעונש מאסר שנה או קנס של עשרת אלפים ₪, ובית המשפט אף רשאי לפסול את רישיון הנהיגה שלו לשנתיים. בנוסף, ייזקפו לחובתו 10 נקודות.

המשטרה גם רשאית להתלות את רשיון הנהיגה לתקופה שלא תעלה על 24 שעות למי שסירב לעבור את בדיקת האלכוהול או מי שתוצאות הבדיקה הראו שרמת האלכוהול בגופו הינה מעל המותר.

אם הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת נהיגה בשכרות ובהתבסס על ממצאי בדיקת אלכוהול, מומלץ להתייעץ עם עורך דין תעבורה בקי ומיומן לגבי כיצד מומלץ להתגונן בפניו.

בדיקת אלכוהול
ניווטט מהיר בעמוד
טופס צור קשר
מאמרים קשורים
דילוג לתוכן