בקשה לביטול דו"ח תנועה

משטרת ישראל מנפיקה מדי שנה מאות אלפי דו"חות תנועה בגין ביצוע עבירות תעבורה שונות. יחד עם זאת, קיימים מקרים מסויימים שבהם ניתן להגיש בקשה לביטול דו"ח תנועה, וזאת כפי שיוסבר להלן.

מתי ניתן להגיש בקשה לביטול דו"ח תנועה

ככלל, קיימים שני סוגים של עבירות תעבורה: עבירות תעבורה חמורות יחסית, שכרוכות בזימון חובה למשפט, כגון נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול, נהיגה במהירות מופרזת, עבירות שגרמו לתאונת דרכים עם נפגעים, ועוד, ועבירות תעבורה קלות יחסית, מסוג ברירת קנס, כגון דו"ח על חגורה או דו"ח חניה.

כאשר מדובר בדו"ח תנועה בגין ביצוע עבירה שכרוכה בזימון חובה למשפט, אין מנוס מניהול המשפט בפני בית המשפט לענייני תעבורה, וחובה על מי שקיבל את הדו"ח להתייצב למשפטו במועד שנקבע בזימונו אליו. אולם, כאשר מדובר בדו"ח תנועה בגין ביצוע עבירת תעבורה מסוג ברירת קנס, ניתן לבחור בין שלוש אפשרויות:

  • לשלם את הקנס במזומן או באמצעות כרטיס אשראי דרך האתר של המרכז לגביית כנסות, תוך 90 ימים מיום המצאת הדו"ח.
  • להגיש בקשה להישפט, תוך 90 ימים מיום המצאת הדו"ח.
  • להגיש בקשה לביטול הקנס, תוך 30 ימים מיום המצאת הדו"ח.

כלומר, ניתן לכאורה להגיש מעין ערעור על דו"ח תנועה בגין ביצוע עבירה מסוג ברירת קנס, ובמסגרתו ניתן לבקש לבטל לחלוטין את דו"ח התנועה. לחילופין, ניתן לבקש להמיר את הקנס באזהרה בלבד, אם כי יש להיות מודע לכך שלפי מדיניות אגף התנועה של משטרת ישראל, לא ניתן להמיר את הקנס לאזהרה כאשר מדובר בעבירות מסכנות חיים כגון חציית צומת רמזור באדום, שימוש בטלפון סלולארי, וכיו"ב.

מכיוון שמדובר בבקשה שמהווה מעין ערעור על דו"ח משטרה, יש לתמוך אותה בעילות מתאימות לפי החוק ובראיות שמבססות את נכונותה. עורך דין תעבורה יוכל לסייע בהכנת הבקשה כראוי, ובכך להגביר את סיכויי קבלתה.

כיצד מגישים בקשה לביטול דו"ח תנועה

את הבקשה לביטול דו"ח התנועה יש להגיש תוך 30 יום ממועד קבלת הדו"ח. ניתן לשלוח את הבקשה לביטול דו"ח תנועה בדואר רשום למרכז פניות נהגים ארצי, ת.ד. 120, פ"ת 49100, או להגיש אותה באופן מקוון באתר האינטרנט של המרכז.

לבקשה לביטול דו"ח תנועה יש לצרף את צילום הדו"ח, צילום תעודת זהות, ומסמכים שבאמצעות ניתן לאמת את נימוקי הבקשה.

יש לקחת בחשבון שאם הבקשה לביטול דו"ח תנועה תידחה כאשר המועד לתשלום הקנס כבר חלף, יחולו על מקבל הדו"ח תוספות פיגור תשלום כפי שקבוע בחוק.

בנוסף, לא ניתן להגיש במקביל בקשה להישפט בפני בית המשפט. יחד עם זאת, אם הבקשה לביטול דו"ח התנועה תידחה, יישלח לפונה ספח בקשה להישפט, והוא יוכל להגיש בקשה להישפט תוך 30 ימים מקבלת הודעת הדחיה.

מהן העילות לפיהן ניתן להגיש בקשה לביטול דו"ח תנועה

קיימות עילות מגוונות לפיהן ניתן לבקש את ביטול דו"ח התנועה, וביניהן העילות הבאות.

  1. בעל הרכב לא נהג ברכב בזמן ביצוע העבירה. אם הבעלים הרשום של הרכב לא נהג ברכב בזמן ביצוע העבירה כי אם נהג אחר, על הבעלים הרשום לדווח על מי שנהג בפועל ברכב תוך 15 ימים ממועד המצאת הדו"ח. במסגרת דיווח זה עליו לציין את פרטי הנוהג ברכב בעת ביצוע העבירה, כולל מספר תעודת הזהות שלו וכתובתו, ולצרף את תצהיר הנהג בפועל שבו הוא מודה שהוא זה שנהג בפועל ברכב בזמן ביצוע העבירה, צילום רישיון נהיגה בתוקף, וכן את הדו"ח עצמו. יש לצרף הצהרת הנהג בפועל כי הוא מודה שהחזיק/נהג ברכב במועד ביצוע העבירה וצילום רישיון נהיגה בתוקף.
  2. התיישנות הדו"ח. לפי סעיף 225א לחוק סדר הדין הפלילי, דו"ח בגין ברירת קנס מתיישן תוך שנה, למעט כאשר מדובר בעבירה שמבוססת על תצלום הרכב בזמן ביצוע העבירה, שאז תקופת ההתיישנות מתקצרת לתוך ארבעה חודשים בלבד, גם זאת למעט במקרה בו הדו"ח הוסב משמו של הבעלים הרשום של הרכב לשמו של הנהג שנהג בפועל ברכב, שאז תקופת ההתיישנות תוארך לשנתיים.
  3. תמרור לא חוקי. אם מדובר בעבירת תנועה של אי ציות לתמרור, ניתן לטעון במקרים מסויימים שמדובר בתמרור שהוצב באופן לא חוקי ומבלי שהוא אושר על ידי רשות התמרור.

לפיכך, אם הנהג קיבל את דו"ח התנועה לאחר המועדים הללו, שנה או ארבעה חודשים או שנתיים לפי העניין, ניתן לטעון שהעבירה כבר התיישנה ולא ניתן להאשים בגינה.

אם קיבלת דו"ח תנועה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין תעבורה בקי ומיומן על מנת לקבל החלטה מושכלת לגבי אופן ההתמודדות עמו.

בקשה לביטול דוח תנועה
ניווטט מהיר בעמוד
טופס צור קשר
מאמרים קשורים
דילוג לתוכן