דוח על חגורה

חגירת חגורה ברכב נועדה לספק בטיחות לנהג ולנוסעים. היות שהוכח כי פעולה זו מפחיתה ואף מונעת נזקי גוף במקרה של תאונה, ביקש המחוקק לעודד את הציבור להקפיד על כך. לכן, נקבע כי אי חגירת חגורה הנה עבירת תעבורה. בגינה יקבל הנהג דוח על חגורה ויידרש לשלם קנס כספי וכן ייצברו לחובתו נקודות תעבורה. 

החובה לחגור חגורת בטיחות

לחגירת חגורה תפקיד מרכזי בשמירה על בטחון הנהג והנוסעים ברכבו. המציאות מלמדת כי פעולה פשוטה זו יכולה למנוע פגיעות גוף חמורות אם מתרחשת תאונת דרכים, או במקרה של עצירת פתע של הרכב מסיבה כלשהי. על כן, עבירה זו נאכפת תדיר על ידי משטרת ישראל ונהגים רבים מקבלים דוחות בגינה. חלק גדול מן הציבור אינו מודע לכך כי האחריות על חגירה, הן של נהג הרכב והן של הנוסעים בו, היא על הנהג עצמו.

פירושו של דבר הוא כי הנהג יכול לקבל דוח על חגורה בין אם הוא זה שלא חגר ובין אם אחד מנוסעיו לא חגר. לכן, חשוב מאוד כי לפני תחילת הנסיעה ידרוש הנהג מכל הנוסעים לחגור בטרם יתחיל בנהיגה. נציין אגב כי חובת החגירה חלה גם אם מדובר על נסיעה קצרה.

דוח על חגורה – קנס ונקודות תעבורה

כאמור מעלה, הנהג הוא זה הנושא באחריות המשפטית לחגירת החגורה, הן שלו עצמו והן של הנוסעים ברכב. המשמעות היא כי הנהג יקבל דוח, בין אם הוא לא היה חגור ובין אם אחד מהנוסעים לא חגר. בשני המקרים הוא צפוי לקנס כספי בסך של 250 שקלים אולם, אם הוא לא היה חגור יתלוו לקנס 6 נקודות תעבורה שיירשמו לחובתו, לעומת צבירת 2 נקודות תעבורה כאשר מדובר בנוסע שאינו חגר.

בשל העובדה כי אין המדובר בקנס גבוה יחסית, נהגים רבים משלמים אותו מבלי להבין כי הסנקציה העיקרית בעבירה זו היא למעשה נקודות התעבורה. כאשר אלו הולכות ונצברות לחובת הנהג, חשוף הוא לאמצעי תיקון כמו קורס נהיגה מונעת ואף לפסילת רישיונו לתקופה מסוימת. אז, אם ימשיך לנהוג, הוא עלול להיות מואשם בעבירה של נהיגה בשלילה, שדינה על פי החוק היבש הוא עד 3 שנות מאסר.

האם יש פטור מחגירת חגורה?

כל נהג ונוסע ברכב חייבים לחגור חגורת בטיחות אלא אם יש להם פטור מכך. במה דברים אמורים? תקנות התעבורה כוללות רשימה של מצבים בהם פטור אדם מלחגור ולכן לא יקבל דוח על חגורה, למשל בעת נסיעה לאחור. מטבע הדברים, אם נהג רוצה לחנות את רכבו או לצאת מחניה, הרי שחגירת חגורה יכולה להפריע לו ולא לאבטח אותו כפי שקורה בדרך כלל ולכן יש פטור במצב זה.

ישנם גם בעלי תפקיד הפטורים מחגירת חגורה, כמו למשל נהג מונית הנוסע בדרך עירונית עם נוסעים הישובים במושב האחורי או מורה נהיגה בעת נסיעה עם תלמיד. דוגמא נוספת היא אדם שמשרד הרישוי פטר אותו בכתב מן החובה לחגור חגורת בטיחות על סמך אישור מרופא. 

מה עושים עם קבלת הדוח על חגורה?

אם קיבלתם דוח על חגורה, עומדות בפניכם שלוש אפשרויות. האחת היא לשלם את הקנס, כאשר אז יש לקחת בחשבון כי יזקפו לחובתכם נקודות תעבורה ( 2 או 6 על פי העניין) על כל המשמעויות שבכך. אפשרות שנייה היא להגיש בקשה לביטולו של הדוח ואפשרות שלישית היא להגיש בקשה להישפט.

הבחירה באופציה זו רלוונטית כאשר יש טיעונים ממשיים לזיכוי מן העבירה או לחילופין, קיימים תנאים לסגירת הסדר טיעון מול התובע, למשל תשלום הקנס ללא צבירת הנקודות. בעניין זה מומלץ לפנות אל עורך דין תעבורה אשר על פי נסיבות המקרה יוכל לחוות דעה מקצועית בדבר האפשרות הטובה ביותר עבור הנהג.

דוח על חגורה
ניווטט מהיר בעמוד
טופס צור קשר
מאמרים קשורים
דילוג לתוכן