כדאי לברר מה העונש על נהיגה ללא מלווה 

החוק מטיל על כל הנהגים החדשים בארץ חובות מיוחדות עקב חוסר ניסיונם בנהיגה, וזאת על מנת להבטיח את הבטיחות שלהם ושל כל המשתמשים בדרכים.

אחת החובות שמוטלת על נהגים חדשים צעירים הינה חובת נהיגה ברכב עם נהג מלווה במושב שלצידם, וזאת במשך ששת החודשים הראשונים לאחר קבלת רישיון הנהיגה. חובת נהיגה עם נהג מלווה נועדה לפקח על נהיגתם של הנהגים החדשים הצעירים ולהפחית את הסיכונים שנשקפים מנהיגתם, וזאת לא רק בשל חוסר ניסיונם, אלא גם בשל גילם הצעיר שלא פעם גם משפיע גם על מידת אחריותם ושיקול דעתם.

כאשר שואלים מה העונש על נהיגה ללא מלווה, חשוב להבין שעבירת נהיגה ללא מלווה נחשבת לעבירה חמורה, שכרוכה בעונשים שונים, לרבות שלילת רישיון, וזאת כפי שיוסבר להלן.

על מי מוטלת חובת נהיגה עם מלווה

לפני שמבררים מה העונש על נהיגה ללא מלווה, חשוב תחילה להבין על מי בכלל מוטלת החובה לנהוג עם מלווה.

ובכן, חובת נהיגה עם מלווה מוטלת אך ורק על נהג חדש צעיר בלבד, וזאת להבדיל מנהג חדש רגיל.

נהג חדש הינו כל נהג במהלך השנתיים הראשונות שלאחר קבלת רישיון הנהיגה מוגדר כנהג חדש, ואילו נהג חדש צעיר הינו נהג חדש שטרם מלאו לו 24 שנים.

מתי חלה חובת נהיגה עם מלווה

לפי סעיף 12א1 לפקודת התעבורה, חובת נהיגה עם מלווה חלה על נהג חדש צעיר, כלומר, מי שטרם מלאו לו 24 שנים, במשך ששת החודשים הראשונים שלאחר קבלת רישיון הנהיגה שלו.

במשך שלושת החודשים הראשונים – חובת הנהיגה עם מלווה הינה חובה מלאה, שחלה במשך כל שעות היממה.

במשך שלושת החודשים האחרונים – חובת הנהיגה עם מלווה הינה חובה חלקית, וזאת רק בין השעה 21:00 בערב ועד לשעה 06:00 בבוקר.

יש לצבור 50 שעות ליווי, מתוכן 20 שעות בדרך עירונית, 15 שעות בדרך בינעירונית, ו- 15 שעות בלילה.

לפי סעיף 12א21 לפקודת התעבורה, נהג חדש צעיר שטרם מלאו לו 21 שנים, חייב בליווי נהג מלווה גם לאחר ששת החודשים הראשונים במקרה שבו הוא מסיע יותר משני נוסעים, וזאת עד שיגיע לגיל 21 שנים.

מי יכול להיות נהג מלווה

נהג מלווה יכול להיות אחד מהבאים (למעט במקרה בו הינו שיכור): 

מה העונש על נהיגה ללא מלווה בנסיבות האירוע?

כאשר דנים בשאלה מה העונש על נהיגה ללא מלווה, חשוב תחילה להפנים שעבירת נהיגה ללא מלווה הינה עבירה שכרוכה בזימון חובה לבית המשפט, להבדיל מעבירת ברירת קנס.

במקרה כזה, הנהג חשוף בראש ובראשונה לעונש פסילה של קצין משטרה. לשם כך, הוא יזומן לשימוע בפני קצין משטרה שמוסמך לפסול את רשיונו למשך 30 יום, וזאת עוד לפני ניהול המשפט והרשעתו בעבירה זו במסגרת הכרעת הדין.

אם הנהג יורשע בביצוע עבירת נהיגה ללא מלווה בתום המשפט, בית המשפט מוסמך להטיל עליו עונש של שלילת רישיון נהיגה לתקופת מינימום של לפחות שלושה עד ששה חודשים, ובמקרה כזה הוא יחוייב לעבור גם בחינה עיונית ("תיאוריה") וגם בחינה מעשית ("טסט"), כדי לקבל את הרישיון מחדש. ואם לא די בכך, אזי לאחר ביצוע הבחינה העיונית והבחינה המעשית, הנהג ישוב להיות מוגדר כנהג חדש למשך שנתיים נוספות.

בנוסף לשלילת רשיון הנהיגה בפועל, בית המשפט מוסמך להטיל על הנהג גם עונש פסילה על תנאי, התחייבות, וקנס כספי.

במידה שנתפסת בביצוע עבירה של נהיגה ללא מלווה, ובמיוחד כשאתה מעוניין לדעת מה העונש על נהיגה ללא מלווה שהינך חשוף אליו בנסיבות ביצוע העבירה שלך, מומלץ לפנות אל עורך דין תעבורה על מנת לקבל ממנו ייעוץ בעניין זה. במקרה הצורך ניתן אף לערוך עסקת טיעון במשפט תעבורה, כדי להקל בעונש שיוטל עליך בגין ביצוע עבירה זו.

דילוג לתוכן