מה לעשות אחרי תאונת דרכים

מה עליי לעשות אחרי תאונת דרכים ?

כידוע לכולנו, מעורבות בתאונת דרכים איננה אירוע קל, ואף עלולה להיות אירוע טראומטי במיוחד כשמדובר בתאונה עם נפגעים ו/או פגיעות ברכוש.

כאשר דנים בשאלה מה לעשות אחרי תאונת דרכים, חשוב לזכור שהשלב שלאחר התאונה כרוך בדרך כלל בבלבול, בהלה וחרדה. וזאת במיוחד כשמדובר בתאונה עם נפגעים. לפיכך, ככל שנפגעת במהלך התאונה ובמיוחד כאשר מדובר בפגיעה חמורה יחסית, חשוב כמובן שתתרכז תחילה בקבלת טיפול רפואי.

במידה ולא נפגעת במהלך התאונה או במקרה בו נפגעת באופן קל יחסית, וביכולתך לתפקד באופן עצמאי, מומלץ לפעול לצילום ותיעוד זירת התאונה וכל כלי הרכב שמעורבים בה, קבלת פרטים מכל מי שמעורב בתאונה ומעדים לתאונה, וזאת על מנת לבסס את טענותיכם לגבי מידת אחריותכם לתאונה, וזכותכם לקבלת פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לכם בעטיה.

בנוסף, החוק מטיל על כל מי שנהג ברכב שמעורב בתאונת דרכים עם נזקים לאדם או לרכוש, חובה לבצע פעולות מסויימות.

בעניין זה קיים הבדל בין מה לעשות אחרי תאונת דרכים עם נפגעים, לבין מה לעשות אחרי תאונת דרכים עם נזקי רכוש, וזאת כפי שיוסבר להלן.

מה לעשות אחרי תאונת דרכים עם נפגעים

תאונה עם נפגעים הינה תאונה שבה נגרם נזק כלשהו גוף לאדם, מנזק קטלני ועד לנזק קל יחסית.

בהקשר זה יוער שכאשר מדובר בתאונה קטלנית, קצין משטרה מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה בפסילה מנהלית ל-90 יום. כאשר מדובר בתאונה שבה נפגע אדם או רכוש, הוא מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה ל-60 יום. לפיכך, במידה שהינך מעורב בתאונת דרכים עם נזקים לגוף או רכוש, לרבות כשמדובר בתאונת דרכים לנהג חדש, מומלץ לפנות אל עורך דין תעבורה כדי לקבל ייעוץ כדאי ראוי לנהוג במקרה כזה.

מכל מקום, כאשר נהג רכב מעורב בתאונה עם נפגעים, עליו לבצע שורה של פעולות בהתאם לתקנה 144 לתקנות התעבורה:

  • עצירת הרכב. על הנהג לעצור מיד את הרכב במקום התאונה או קרוב אליו ככל האפשר, ולא להזיזו ממקומו אלא אם יש הכרח להשתמש ברכב על מנת להגיש עזרה למי שנפגע בתאונה או אם שוטר הרשה זאת.
  • הגשת עזרה לנפגעים. על הנהג להגיש עזרה לכל מי שנפגע בתאונה ובין היתר לדאוג למניעת נזק נוסף לנפגע, להגיש לו עזרה ראשונה לפי יכולתו, להזעיק אמבולנס, משטרה ומכבי אש (לפי הצורך), ולהמתין ליד הנפגע עד להגעתם..
  • מסירת פרטים. על הנהג למסור פרטים לשוטר, או לאדם שנפגע, או לנוהג רכב אחר שמעורב בתאונה, את שמו ומענו, מספר רשיון הנהיגה ומספר הרישום הרכב. בנוסף עליו להציג להם לפי דרישתם את תעודת הביטוח ואמצעי זיהוי כגון תעודת זיהוי/רשיון נהיגה, ולהרשות להם להעתיק כל פרט הרשום בהם.
  • דיווח למשטרה. על הנהג להודיע מייד למשטרה על התרחשות התאונה.

מה לעשות אחרי תאונת דרכים עם נזקי רכוש

מה לעשות אחרי תאונת דרכים? כאשר נהג רכב מעורב בתאונה ללא נפגעים, אך עם נזקי רכוש, כגון נזקים לכלי הרכב שמעורבים בתאונה או נזקים לרכוש אחר שאינו רכב, עליו לבצע את הפעולות הבאות, וזאת בהתאם לתקנה 145 לתקנות התעבורה:

  • הזזת הרכב. אם כלי הרכב שמעורבים בתאונה או בפגיעה גורמים או עלולים לגרום להפרעה לתנועה, על הנהג לפנות את הכביש לתנועה חופשית ומיד לאחר מכן למסור את פרטיו וכמפורט להלן.
  • מסירת פרטים. על הנהג למסור לנוהג הרכב האחר, או לבעל הרכוש, או לממונה עליו, או לשוטר שהזדמן למקום את הפרטים שיש למסור בתאונה עם נפגעים.
  • השארת פרטים ודיווח למשטרה. אם בעליו של הרכב האחר שניזוק בתאונה לא היה במקום, חובה על נהג הרכב שמעורב בתאונה להשאיר הודעה בכתב על גבי הרכב שניזוק, במקום בולט לעין, ובמסגרתה לפרט את הפרטים שצויינו לעיל. בנוסף, עליו להודיע למשטרה על התאונה תוך 24 שעות ממועד התאונה, ולפרט שמו ומענו, למעט במקרה בו הוא כבר מסר את הפרטים לשוטר שנזדמן במקום, ושמו או מספרו של השוטר ידועים לו.

מה לעשות אחרי תאונת דרכים כאשר מוזמנים למרב"ד

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) מקבל דיווח ממקורות מוסמכים שונים על נהגים שצריכים לעבור בדיקות כשירות, לרבות נהגים שמשטרת ישראל דיווחה על מעורבותם בתאונת דרכים.

במידה שהמרב"ד קבע שהנהג אינו כשיר לנהיגה, ישנה אפשרות של הגשת ערר למכון הרפואי לבטיחות בדרכים. כדי להגביר את סיכויי קבלת הערר, מומלץ לפנות לעורך דין תעבורה לצורך ייצוג בפני המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

מה לעשות אחרי תאונת דרכים
ניווטט מהיר בעמוד
טופס צור קשר
מאמרים קשורים
דילוג לתוכן