נהיגה בחוסר זהירות

שתי עבירות התעבורה שבכותרת, אינן מוכרות כל כך למרבית הנהגים, זאת על אף העובדה כי לא מעט כתבי אישום מוגשים בגינן. נהיגה בחוסר זהירות נחשבת לעבירה הקלה יותר ודינה הוא קנס כספי של 500 ₪ ו 6 נקודות. לעומת זאת, כאשר נהג מואשם בעבירה של נהיגה בקלות ראש, יקבל הוא זימון למשפט והענישה משתנה בהתאם לנסיבות העבירה.

נהיגה בחוסר זהירות תקנה 21 (ג)

עבירה זו מוגדרת בסעיף 21 (ג) לתקנות התעבורה וזוהי לשון הסעיף: " לא ינהג אדם רכב בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר בסוג הרכב, במטענו, בשיטת בלמיו ומצבם, באפשרות של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים, באותות שוטרים, בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך". עבירה זו נתפסת כעבירה שמבצע נהג נורמטיבי, בתום לב, מתוך חוסר תשומת לב נקודתית חד פעמית ולא מתוך זלזול או אדישות לחוקי התעבורה.

על כן, קבע המחוקק ענישה קלה יחסית בגין עבירה זו: קנס כספי בן 500 ₪ ו6 נקודות תעבורה. נציין כי כאשר העבירה גרמה לתאונת דרכים, יקבל הנהג זימון למשפט, אולם גם אז אין חובה בחוק לפסול את רישיון הנהיגה שלו. זאת בשונה ממקרה של נהיגה בחוסר זהירות, כפי שיוסבר להלן.

נהיגה בחוסר זהירות סעיף 62

המבצע עבירה של נהיגה בחוסר זהירות, רואים בו כמי שמזלזל בחוק ואדיש לתוצאות האפשריות של התנהגותו. עבירה זו מוגדרת בסעיף 62 (2) לפקודת התעבורה הקובע כך: "נוהג רכב בדרך קלות ראש, או ברשלנות, או במהירות שיש בה בנסיבות המקרה סכנה לציבור, אף אם היא פחותה מן המהירות המקסימלית שנקבעה."

על כן עבירה זו נתפסת כחמורה יותר משמעותית מעבירה של נהיגה בחוסר זהירות. בהתאם לכך, כאשר מדובר על נהיגה בחוסר זהירות, יקבל הנהג זימון למשפט. ככל שהעבירה לא גרמה לתאונת דרכים, יירשמו לחובת הנהג 8 נקודות תעבורה ובית המשפט יחליט מהו העונש הראוי. לעומת זאת, כאשר העבירה גרמה לתאונת דרכים, ישנה חובה סטטוטורית לפסילת רישיון הנהיגה לתקופה של 90 יום.

הבדלי הענישה

עבירה של נהיגה בחוסר זהירות, משמעותה תמיד זימון למשפט. זאת בשונה מעבירה של נהיגה בחוסר הזהירות, אשר תוביל לזימון למשפט, אך ורק כאשר התרחשה תאונת דרכים. כמו כן, כאשר נהיגה בקלות ראש הובילה לתאונת דרכים, קובע החוק חובת פסילת רישיון הנהיגה למינימום של 90 יום, כאשר בעבירה של נהיגה בחוסר הזהירות, אין חובה שכזו.

עוד נזכיר כי בעוד שנהיגה בחוסר זהירות צוברת לחובת הנהג 6 נקודות תעבורה, בעת הרשעה בעבירה לשל נהיגה בחוסר זהירות צובר הנהג 8 נקודות תעבורה לחובתו. השוני הזה ממחיש את ההבדל המהותי שראה המחוקק בין שתי העבירות הללו והוא הביא הדבר לידי ביטוי בענישה. למותר לציין כי בשני המקרים, חשוב וכדאי לפנות לייעוץ משפטי של עורך דין תעבורה, על מנת לבחון אפשרות לזיכוי או צמצום הנזק.

קיצור משך הפסילה

כאמור מעלה, כאשר נהיגה בחוסר זהירות הובילה לתאונת דרכים, קובע החוק חובת שלילת רישיון נהיגה לתקופה של 90 יום. מדובר ללא ספק בפגיעה משמעותית באיכות החיים של הנהג ומשפחתו ולא אחת, גם ביכולתו של הנהג להתפרנס. אולם, חשוב לדעת כי גם כאשר ישנה חובת פסילה מינימאלית.

יכול עורך דין דיני תעבורה מקצועי ומנוסה להביא לקיצור משך הפסילה, הכל בהתאם לנסיבות המקרה: האם התאונה גרמה לפגיעתו של אדם ואם כן, מהי חומרתה, או שמא מדובר רק בנזק לרכוש, קיומו או העדרו של עבר תעבורתי קודם לנהג, גילו של הנהג וכדומה.

עורך דין תעבורה

צריך להגיע למכון הרפואי לבטיחות בדרכיםצריך עורך דין תעבורה בעל ניסיון במכון הרפואי לבטיחות בדרכים? השאר פרטים או התקשר עוד עכשיועורך דין ניר שלום לקבלת ייעוץ משפטי אל תתמהמה!

טלפון077-9976882

מייל: Nirshalomlaw@gmail.com

נהיגה בחוסר זהירות
ניווטט מהיר בעמוד
טופס צור קשר
מאמרים קשורים
דילוג לתוכן