נהיגה ללא רישיון רכב

האם יש עונש על נהיגה ללא רישיון רכב?

עבירת נהיגה ללא רישיון רכב עוסקת בנסיבות בהן הנהג נהג ברכב ללא רישיון רכב תקף, בניגוד לסעיף 2 לפקודת התעבורה (זאת, להבדיל מנהיגה ללא רישיון נהיגה תקף, לפי סעיף 10 לפקודת התעבורה).

סעיף 2 לפקודת התעבורה קובע שאסור לאדם לנהוג ברכב, או להרשות לאדם אחר לנהוג ברכב שברשותו, מבלי שהרכב נרשם לפי הוראות הפקודה, וכן מבלי שיש לרכב רישיון רכב בתוקף. עם זאת, נהג הרכב יהיה פטור מאחריות במקרה שבו אדם אחר נהג ברכבו ללא רישיון רכב, במידה שהוא יוכיח שהוא נקט בכל האמצעים הסבירים על מנת שאותו אדם לא ינהג ברכב.

העונש על ביצוע עבירת נהיגה ללא רישיון רכב נקבע לפי משך תקופת פקיעת רישיון הרכב, וזאת באופן שמחמיר ככל שתקופת הפקיעה הינה ארוכה יותר (וכפי שיוסבר בהמשך הדברים להלן).

יש לשים לב כי בהתאם לתיקון תקנה 9 לתקנות התעבורה בשנת 2018, אין עוד כל חובה לשאת את רישיון הרכב (ורישיון הנהיגה) במהלך הנהיגה ברכב. תחת זאת, יש חובה לשאת מסמך זיהוי רשמי של מדינת ישראל (תעודת זהות, או דרכון ישראלי בתוקף, או רישיון נהיגה בתוקף עם תמונה), תעודת ביטוח, ונספחים לרישיון הנהיגה ככל שישנם כאלו. לפיכך, חובה להקפיד על חידוש רישיון הרכב מבעוד מועד, כאמור, אולם אין עוד חובה לשאתו פיזית בזמן הנסיעה.

מהו רישיון רכב וכיצד מחדשים את תוקפו

רישיון הרכב מהווה מעין תעודת זהות של הרכב שכוללת את פרטיו השונים, כגון דגם הרכב, שנת ייצור הרכב, מספר השלדה, נפח מנוע, מספר נוסעים מירבי, היסטוריית הבעלים של הרכב, וכיו"ב.

יש לחדש את תוקפו של רישיון הרכב בדרך כלל אחת לשנה, וזאת באמצעות תשלום האגרה וביצוע בדיקת כשירות לרכב (טסט) במכון רישוי מורשה. חידוש רישיון הרכב נועד לוודא את תקינותו של הרכב על מנת להבטיח את בטחון ציבור המשתמשים בדרכים בארץ. כחודשיים לפני פקיעת רישיון הרכב, יישלח לבעליו בדואר הרישיון החדש בצירוף בקשה לחדשו, אם כי ניתן לחדשו גם ללא קבלת הרישיון החדש בדואר.

במידה שתוקף רישיון הרכב חלף ופג מבלי שהוא חודש כנדרש, חל איסור מוחלט לנהוג ברכב. במקרה כזה, יש לשלם את אגרת חידוש רישיון הרכב ולהזמין גרר או מוביל על מנת שהוא יעביר את הרכב למכון הרישוי המורשה. לחילופין, ניתן לקבל ממשרד הרישוי רישיון רכב זמני, בעל תוקף של 48 שעות בלבד, על מנת להעביר את הרכב באופן עצמאי למכון הרישוי המורשה.

מהו העונש על נהיגה ללא רישיון רכב

כאמור, העונש על ביצוע עבירת נהיגה ללא רישיון רכב נקבע לפי משך פקיעת רישיון הרכב, ובאופן שמחמיר ככל שמשך תקופת הפקיעה הינה ארוכה יותר.

החל משנת 2017 ואילך, דרגות הענישה בגין ביצוע עבירת נהיגה ללא רישיון רכב הינן כדלקמן:

  • העונש על פקיעת רישיון הרכב לתקופה של פחות מארבעה חודשים – ברירת קנס של 250ו-6 נקודות חובה.
  • העונש על פקיעת רישיון הרכב לתקופה של בין ארבעה חודשים לשנה – ברירת קנס של 1,000 ₪ ו-6 נקודות חובה.
  • העונש על פקיעת רישיון הרכב לתקופה של מעל שנה (או כאשר לרכב לא הוצא מעולם רישיון רכב בעבר) – זימון חובה למשפט בבית המשפט לתעבורה ו-6 נקודות חובה.

בעניין זה יש להבדיל בין עונש נקודות החובה, שמוטל על ידי משרד הרישוי, לבין העונש שיוטל על הנהג על ידי בית המשפט לתעבורה.

בית המשפט לתעבורה רשאי להטיל על הנהג עונשים שונים, ולרבות קנסות כספיים, פסילת רישיון נהיגה בפועל, פסילת רישיון נהיגה על תנאי, מאסר על תנאי, ואף מאסר בפועל.

חומרת העונש של נהיגה ללא רישיון רכב תיקבע לפי נסיבות ביצוע העבירה, ולרבות משך זמן פקיעת רישיון הרכב מעל שנה (ככל שהזמן ארוך יותר, כך יוחמר העונש); גיל הרכב (ככל שהרכב ישן יותר, הוא נחשב לפחות בטיחותי ועל כן העונש יהיה חמור יותר); מספר שנות ותק הנהיגה של הנהג, מספר עבירות התעבורה הקודמות של הנהג (ככל שישנן כאלו); תיקון הפגם (כלומר, האם הנהג טרח לחדש את רישיון הרכב כדין לפני תחילת המשפט), ועוד.

במידה ונתפסת נוהג ברכב ללא רישיון רכב תקף, ובמיוחד בנסיבות בהן מדובר בעבירה שכרוכה בזימון חובה לבית המשפט, מומלץ להתייעץ עם עורך דין תעבורה, בקי ומנוסה, על מנת לתכנן באופן יעיל את אופן הגנתך המשפטית, ולרבות לצורך הגשת ערעור על דו"ח משטרה, במידה וזה רלוונטי.

נהיגה ללא רישיון רכב
ניווטט מהיר בעמוד
טופס צור קשר
מאמרים קשורים
דילוג לתוכן