עבירות ברירת קנס

עבירות ברירת קנס/משפט ועבירות זימון למשפט

כידוע, קיים מגוון רחב של עבירות תעבורה, החל מעבירות קלות כגון עבירות חניה וכלה בעבירות חמורות כגון עבירות שהסתיימו בגרימת מוות.

עבירות התעבורה מחולקות לשני סוגים עיקריים: עבירות ברירת קנס/משפט ועבירות שכרוכות בזימון חובה למשפט.

עבירות ברירת קנס/משפט הינן עבירות שמקנות לנהג את האפשרות לבחור בין תשלום הקנס או להישפט בפני בית המשפט. לעומת זאת, עבירות התעבורה הזימון למשפט הינן עבירות תעבורה חמורות יותר, שבהן הנהג מוזמן לבית המשפט בכל מקרה, וללא כל יכולת בחירה לשלם קנס בגינן.

עבירות ברירת קנס/משפט

עבירות ברירת קנס/משפט הינן עבירות שמקנות לנהג את האפשרות לבחור בין תשלום הקנס, במקרה שבו הוא מודה בביצוע העבירה, או להישפט בפני בית המשפט, במקרה שבו הוא כופר בביצוע העבירה (סעיפים 228 – 230 לחוק סדר הדין הפלילי). למעשה, רוב עבירות התעבורה כיום הינן מסוג ברירת קנס/משפט.

בנוסף לאופציות של תשלום הקנס או הגשת בקשה להישפט, קיימות גם שתי אופציות נוספות, בדבר הגשת בקשה לביטול הדו"ח או הגשת בקשה להמרת הדו"ח באזהרה, וזאת כפי שיוסבר להלן.

תשלום הקנס.

יש לשלם את הקנס תוך 90 יום מיום המצאת הדו"ח. עצם תשלום הקנס מהווה הודאה בביצוע העבירה. קנס שלא שולם במועדו ולא הוגשה בקשה להישפט במועד שנקבע לכך, יגרור חיוב בפיגורים ואף עיכוב בחידוש רישיון הנהיגה. חשוב לציין שמי לא הגיש בקשה להישפט ייחשב כמי שהודה והורשע בביצוע העבירה וזאת גם אם הוא לא שילם את הקנס.

גובה הקנס נקבע בהתאם לחומרת העבירה, ומתעדכן מעת לעת. יש לקחת בחשבון שבנוסף לתשלום הקנס ייתכן שהנהג יהיה חשוף גם לקבלת עונשים נוספים, כגון רישום נקודות חובה, ביצוע קורס נהיגה מונעת, ביצוע מבחן נהיגה עיוני (תיאוריה) ומבחן נהיגה מעשי (טסט), ואף פסילת רישיון הנהיגה שלו לתקופות שונות, הכל בהתאם לחומרת העבירה.

לדוגמא: נכון לאוקטובר 2021, העונש על שימוש שלא כדין בטלפון נייד בזמן נהיגה הינו קנס בסך 1,000 ₪ ו-8 נקודות שלילה, ואילו העונש על נהיגה במהירות מופרזת הינו עונש מדורג בהתאם להיקף החריגה במהירות וסוג הדרך (עירונית או לא עירונית). למשל, העונש על חריגה בדרך עירונית של עד 20 קמ"ש הינו קנס בסך של 250 ₪ ללא נקודות חובה, ואילו העונש על חריגה של 21-30 קמ"ש בדרך עירונית הינו קנס בסך של 750 ₪ ו-8 נקודות חובה, וכן הלאה.

הגשת בקשה להישפט.

גם את הבקשה להישפט בגין  עבירות ברירת קנס יש להגיש תוך 90 יום מיום המצאת הדו"ח. לשם כך, על הנהג למלא את הפרטים שמופיעים בספח שמצורף לדו"ח ולשלוח אותו בדואר רשום לכתובת שמופיעה עליו. לאחר מכן תישלח אליו הזמנה למשפט תוך שנה.

אם הנהג יורשע בתום המשפט בביצוע העבירה, הקנס שהוא צפוי לקבל בגינה לא יפחת מהסכום המקורי שבו חוייב למעט במקרים מיוחדים.

הגשת בקשה לביטול הדו"ח.

ניתן להגיש בקשה לביטול דו"ח תנועה תוך 30 ימים מיום המצאת הדו"ח, בהתאם לאחת העילות שקבועות בחוק, כגון התיישנות הדו"ח, תמרור לא חוקי, או כאשר בעל הרכב לא נהג בזמן ביצוע העבירה כי אם נהג אחר, וכיו"ב.

יש לקחת בחשבון שלא ניתן להגיש במקביל בקשה להישפט בפני בית המשפט. יחד עם זאת, אם הבקשה לביטול דו"ח התנועה תידחה, יישלח לנהג ספח בקשה להישפט, והוא יוכל להגיש בקשה להישפט תוך 30 ימים מקבלת הודעת הדחיה.

הגשת בקשה להמרת הדו"ח באזהרה.

ניתן להגיש בקשה של המרת דו"ח באזהרה תוך 30 ימים מיום המצאת הדו"ח, אך זאת למעט לגבי עבירות מסכנות חיים כגון אי ציות לרמזור אדום, שימוש בטלפון נייד, ועוד.

נהג שבקשתו להמרה סורבה על ידי המשטרה, רשאי עדיין לבחור בין תשלום הקנס לבין הגשת בקשה להישפט, וזאת תוך 30 יום מקבלת תשובה המשטרה.

עבירות זימון למשפט

עבירות התעבורה שכרוכות בזימון חובה למשפט הינן עבירות תעבורה חמורות יותר, שבהן החייב מוזמן לבית המשפט בכל מקרה. מדובר בעבירות כגון נהיגה תחת השפעת סמים/אלכוהול, נהיגה במהירות מופרזת, עבירות שגרמו לתאונת דרכים עם נפגעים, וכדומה.

נוסח ההזמנה לדין כולל זימון להתייצב למשפט ביום ובשעה שנקבעה לצורך דיון, בצירוף כתב אישום שמפרט את העבירה שמיוחסת לנהג.

אם נאשם שהוזמן לדיון לא התייצב אליו, בית המשפט רשאי לדון אותו שלא בפניו, למעט בתאונות קטלניות ובתאונות שכתוצאה מהן נחבל אדם חבלה של ממש.

אם קיבלת דו"ח תנועה, בין אם המדובר בעבירות ברירת קנס/משפט ובין אם המדובר בעבירת זימון למשפט, מומלץ להתייעץ עם עורך דין תעבורה בקי ומיומן כדי להחליט כיצד מוטב להתמודד עמו.

עבירות ברירת קנס
ניווטט מהיר בעמוד
טופס צור קשר
מאמרים קשורים
דילוג לתוכן