פסילה מנהלית של רישיון נהיגה

פסילה מנהלית של רישיון נהיגה – החטא ועונשו

אין ספק שהעונש של שלילת רישיון נהיגה הינו עונש חמור. עם זאת, חשוב לדעת שלמעשה קיימים שני סוגים של פסילת רישיון נהיגה: האחד, פסילה שיפוטית, על ידי בית המשפט לתעבורה, והשני, פסילה מנהלית, על ידי משטרת ישראל ומשרד הרישוי (שמוגדרות כרשויות מנהליות).

בעוד שהפסילה השיפוטית של רישיון הנהיגה מוטלת על ידי בית המשפט לתעבורה במסגרת גזר הדין של הנאשם לאחר הרשעתו במשפט, פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה נעשית שלא במסגרת ניהול משפט תעבורה, וזאת כפי שיוסבר להלן.

פסילה מנהלית של רישיון נהיגה על ידי המשטרה

משטרת ישראל רשאית להורות על פסילה מנהלית של רישיון נהיגה הנהיגה לתקופה מסויימת ובמקרים מסויימים שבהם יש חשד לביצוע עבירות תעבורה חמורות, וזאת עוד לפני הגשת כתב אישום כנגד הנהג, וממילא עוד לפני שהמשפט שלו התחיל להתנהל.

באיזה נסיבות ניתן להורות על פסילה מנהלית של רישיון נהיגה על ידי המשטרה

סעיף 47 לפקודת התעבורה קובע שאם היה לשוטר יסוד סביר להניח שנהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית לפקודה, או שבשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל, או ניזוק רכוש, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה או לתת לו זימון לשימוע תוך 3 ימים בפני אותו קצין, וזאת עם או בלי נטילת רישיון הנהיגה של הנהג.

על קצין המשטרה לערוך שימוע לנהג, ואם גם לקצין המשטרה היה יסוד להניח שכנגד הנהג יוגש כתב אישום בגין אותה עבירה, עליו לנהוג באופן הבא  וזאת לפי חומרת נסיבות העבירה:

  • אם מדובר בעבירה שמופיעה בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה, אזי מדובר בפסילת רשות, כלומר, לפי שיקול דעת הקצין, וזאת ל-30 יום בלבד.

מדובר בעבירות כגון אי מתן זכות קדימה, נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול, עקיפת רכב בדרך שאינה פנויה, עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף, ועוד.

  • אם מדובר בעבירה שגרמה לתאונת דרכים עם נפגעים או נזק לרכוש – אזי גם מדובר בפסילת רשות, לפי שיקול דעת הקצין, אולם לתקופה ארוכה יותר, של 60 יום.
  • אם מדובר בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם – כבר מדובר בפסילת חובה, כלומר, מבלי שלקצין יהיה כל שיקול דעת, וזאת ל-90 יום.

זכות השימוע לפני קבלת החלטה על פסילה מנהלית של רישיון נהיגה על ידי המשטרה

מכיוון שהפסילה המנהלית של רישיון הנהיגה על ידי קצין המשטרה מתנהלת עוד לפני שהוגש כתב אישום כנגד הנהג, על קצין המשטרה לתת לנהג זכות לשימוע לפני קבלת ההחלטה בדבר הפסילה המנהלית.

רוב השימועים נערכים בתחנת המשטרה, למעט במקרים בהם נמצא קצין משטרה במקום ביצוע העבירה, כמו בעת אכיפה יזומה של נהיגה בשכרות, שאז השימוע ייערך לנהג במקום בו נתפס ולאחר סיום כל בדיקות השכרות.

במהלך השימוע, קצין המשטרה צריך להודיע לנהג מהי העבירה שמיוחסת לו, לאפשר לו להשמיע את טענותיו, לשקול אותן בכובד ראש ורק אז להחליט.

אם הקצין יחליט שלא לפסול את רישיונו של הנהג, עליו להחזיר לו את רישיון הנהיגה שלו.

אם הקצין יחליט לפסול את רישיונו של הנהג, הנהג רשאי לערער על כך בפני בית המשפט. בנוסף, הפסילה תבוטל אם לא יוגש כתב אישום תוך 3 חודשים לאחר החלטת הפסילה (אא"כ בית המשפט יאריך את תקופת הפסילה) או אם לא יינתן פסק דין תוך 6 חודשים לאחר החלטת הפסילה (אא"כ בית המשפט יקבע אחרת).

אם הנהג לא יופיע לשימוע, הקצין מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה שלו גם שלא בפניו. יתרה מכך: הנהג אף ייחשב כמי שהודיעו לו על הפסילה, כך שאם הוא ינהג בתקופת הפסילה וייתפס הוא יואשם בעבירת נהיגה בפסילה.

פסילה מנהלית של רישיון נהיגה על ידי משרד הרישוי

בנוסף למשטרה, גם משרד הרישוי רשאי להורות על פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה לתקופות מסויימות וזאת במקרים הבאים:

  1. פסילת רישיון נהיגה לפי שיטת צבירת נקודות החובה. תקנה 549 לתקנות התעבורה קובעת שמי שצבר לפחות 36 נקודות חובה, צפוי לפסילה מנהלית של רישיון נהיגה ל-3 חודשים, ורשיונו ייחודש רק לאחר מעבר מבחן נהיגה עיוני (תיאוריה). מי שצבר לפחות 72 נקודות חובה או 36 נקודות נוספות פעם שניה, ותוך 6 שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה, צפוי לפסילת רישיון נהיגה ל-9 חודשים, ורישיונו ייחודש רק לאחר שיעבור מבחן נהיגה עיוני (תיאוריה) + מבחן נהיגה מעשי (טסט) + בדיקות רפואיות של המרב"ד.
  2. פסילת רישיון נהיגה של נהג שמסכן את עוברי הדרך. תקנה 212ב(א) לתקנות התעבורה מסמיכה את משרד הרישוי לפסול למשך 5 שנים (!) את רישיון הנהיגה של נהג שמסכן את עוברי הדרך בדרך נהיגתו כאמור בסעיף 56 לפקודת התעבורה, לחמש שנים, וזאת בתנאי שבמהלך 5 שנים רצופות לפני החלטת הפסילה הוא הורשע בביצוע  30 עבירות תעבורה (למעט עבירות חניה) או בביצוע 5 עבירות מהעבירות שמופיעות בסעיף 40א(א)(1) לפקודה או בתוספת העשירית לפקודה.
  3. פסילה מנהלית של רישיון נהיגה עקב כושר נהיגה לקוי. סעיף 51 לפקודת התעבורה מסמיך את רשות הרישוי לפסול רישיון נהיגה של מי שאינו ראוי לנהוג בשל כושר נהיגה לקוי. החלטת הפסילה תתבסס על מידע שיימסר למשרד הרישוי מהמרב"ד. הפסילה יכולה להיות לתקופה מסויימת, או עד למילוי התנאים שקבועים שבהחלטה, ואף לצמיתות (!)

אם רישיון הנהיגה שלך נפסל בפסילה מנהלית,  מומלץ להתייעץ עם עורך דין תעבורה בקי ומיומן על מנת להחליט כיצד מוטב להתמודד עמה.

פסילה מנהלית של רישיון נהיגה
ניווטט מהיר בעמוד
טופס צור קשר
מאמרים קשורים
דילוג לתוכן