רישיון נהיגה זר בישראל

כידוע, החוק בישראל מחייב החזקת רישיון נהיגה ישראלי בתוקף בעת הנהיגה ברכב.

על רקע זה מתעוררת השאלה האם ניתן לנהוג גם עם רישיון נהיגה זר בישראל, וזאת כתחליף לרישיון נהיגה ישראלי. זאת, בדומה לנוהג שקיים במדינות רבות בעולם, שמאפשר לנהגים זרים (כגון תיירים, אנשי עסקים, עיתונאים, אורחים, וכדומה) לנהוג בהן במשך תקופה קצרה מבלי להוציא רישיון נהיגה מקומי, ובהסתמך על רישיון הנהיגה הזר שלהם.

בהתאם לכך, נהגים ישראלים, לדוגמא, רשאים לנהוג במדינות שונות בעולם לתקופה קצרה בהסתמך על רישיון הנהיגה הישראלי שלהם בלבד, או בכפוף להנפקת רישיון נהיגה בינלאומי שמוצמד לרישיון ישראלי בתוקף.

ואכן, גם בארץ ניתן לנהוג באמצעות רישיון נהיגה זר, אולם זאת בכפוף לתנאים ולמגבלות שמפורטים בתקנה 216 לתקנות התעבורה, ולרבות בכפוף להמרת רישיון הנהיגה הזר לרישיון נהיגה ישראלי תוך 5 שנים מיום הכניסה לארץ.

ניתן להשתמש ברישיון המומר למשך שנה אחת בלבד לצורך הנהיגה בארץ. לאחר מכן יש להוציא רישיון נהיגה ישראלי כדין לצורך הנהיגה בארץ.

מי רשאי להמיר רישיון נהיגה זר בישראל

החוק בארץ מתיר לנהגים הבאים להמיר את רישיון הנהיגה הזר שלהם לרישיון נהיגה ישראלי: תיירים, תושבים ארעיים, דיפלומטים, עולים חדשים, ותושבים חוזרים.

ניתן להמיר רישיון נהיגה זר בישראל בכפוף לתנאים הבאים:

 1. המבקש הגיש את בקשת ההמרה תוך 5 שנים מכניסתו לארץ.
 2. למבקש יש לפחות 5 שנות החזקה ברישיון הנהיגה הזר לפני כניסתם לארץ, למעט תושב חוזר, שרשאי להמיר רישיון זר שהוצא לו לפחות 6 חודשים בלבד לפני כניסתו לארץ.
 3. המבקש עומד בתנאי הגיל לקבלת רישיון ישראלי לפי תקנות 188 – 190 לתקנות התעבורה.
 4. המבקש עבר מבחן נהיגה מעשי (טסט). אם המבקש נכשל פעמיים במבחן הנהיגה המעשי (טסט), הוא יצטרף לעבור גם מבחן נהיגה עיוני (תיאוריה), ולאחר מכן לעבור את המבחן המעשי, כמו כל מבקש אחר של רישיון נהיגה, אם כי הוא יהיה פטור מחובת שיעורי המינימום.

יחד עם זאת, ניתן לקבל פטור מביצוע מבחן הנהיגה המעשי, אם למבקש יש רישיון נהיגה זר קבוע במשך לפחות 5 שנים והוא מבקש להמיר אותו לרישיון מסוג 1 A, A1, A2, B..

בנוסף, רשות הרישוי רשאית להעניק למבקש פטור אם הוא דיפלומט, או נציג ארגון בינלאומי מוכר, לרבות  האו"ם, קרן המטבע הבינלאומי, הבנק הבינלאומי לשיקום ופיתוח, ועובד זר מומחה (לפי הגדרת מונח זה בתקנה 1 לתקנות עובדים זרים (פטורים למעסיקי מומחים זרים), התשס"ז-2007).

כיצד ממירים רישיון נהיגה זר בישראל ?

לצורך המרת רישיון נהיגה זר בישראל, על המבקש להזמין תור בסניף משרד הרישוי ולהתייצב בו באופן אישי, בצירוף המסמכים הנדרשים לפי סוג הסטטוס שלו (כפי שיפורט להלן), ולשלם את אגרת ההמרה (חוץ מדיפלומטים, שפטורים מתשלום האגרה).

ניתן לשלם את אגרת ההמרה של רישיון נהיגה זר בישראל באחת מהדרכים הבאות: האמצעות המוקד הטלפוני *5678, באופן מקוון באתר האינטרנט של שירות התשלומים הישראלי, בעמדות הרשיומט, או בסניפי דואר ישראל.

להלן פירוט המסמכים שעל כל מבקש להגיש לפי סוג הסטטוס שלו:

 • תיירים ותושבים ארעיים: רישיון נהיגה מקורי בתוקף ממדינת המוצא (בצירוף תרגום של הרישיון אם הוא איננו באנגלית ואישור נוטריון עבור התרגום), אישור כניסות ויציאות מהארץ מקורי, ודרכון מקורי עם ויזת כניסה בתוקף ל-3 חודשים לפחות.
 • דיפלומטים: רישיון נהיגה מקורי בתוקף ממדינת המוצא (בצירוף תרגום של הרישיון אם הוא איננו באנגלית ואישור נוטריון עבור התרגום), אישור כניסות ויציאות מהארץ מקורי, ותעודת דיפלומט מקורית בתוקף.
 • עולים חדשים: רישיון נהיגה מקורי בתוקף ממדינת המוצא (בצירוף תרגום של הרישיון אם הוא איננו באנגלית ואישור נוטריון עבור התרגום), ותעודת עולה מקורית.
 • תושבים חוזרים: רישיון נהיגה מקורי בתוקף ממדינת המוצא (בצירוף תרגום של הרישיון אם הוא איננו באנגלית ואישור נוטריון עבור התרגום), תעודת תושב חוזר חתומה או אישור כניסות ויציאות מהארץ.

האם תושב ישראל רשאי להשתמש ברישיון נהיגה זר בישראל?

תקנה 567א לתקנות התעבורה קובעת שתושב ישראל רשאי להשתמש ברישיון נהיגה זר בישראל בתנאים הבאים:

 1. הוא שהה בחו"ל במשך לפחות שנה אחת רצופה בשנתיים שלפני יום כניסתו האחרונה לישראל.
 2. יש לו רישיון נהיגה זר בר-תוקף.
 3. הוא עומד בתנאי הגיל שמפורטים בתקנות 188 – 190 לתקנות התעבורה.
 4. הוא אינו פסול מלקבל רישיון נהיגה בישראל.

אם התושב הישראלי עמד בכל התנאים הללו, יראו אותו כבעל רישיון נהיגה בר-תוקף בישראל, ברכב המתאים לדרגת רישיון הנהיגה הזר שלו, וזאת למשך שנה אחת מיום כניסתו האחרונה לישראל.

במידה והינך מעוניין לנהוג עם רישיון נהיגה זר בישראל, מומלץ להתייעץ עם עורך דין תעבורה על כך

רישיון נהיגה זר בישראל
ניווטט מהיר בעמוד
טופס צור קשר
מאמרים קשורים
דילוג לתוכן