שלילת רישיון לנהג חדש

שלילת רישיון לנהג חדש – הלכה למעשה

כל נהג חדש וטרי נדרש להקפיד הקפדה יתרה על חוקי התעבורה, ולהימנע שבעתיים מביצוע עבירות תנועה, ובמיוחד עבירות תנועה חמורות.

נהג חדש שנתפס מבצע עבירת תנועה חמורה, עלול להיות חשוף במקרים מסויימים לא רק לעונש שלילת רישיון נהיגה, אלא גם להידרש לעבור מחדש את מבחני הנהיגה, ואף לעבור בדיקה רפואית, כדי לקבל את הרישיון מחדש. לפיכך, חשוב מאד שהוא יקפיד לשמור על החוק, ולהימנע מלהגיע למצב של שלילת רישיון לנהג חדש.

מי מוגדר כנהג חדש

כל נהג במהלך השנתיים הראשונות שלאחר קבלת רישיון הנהיגה מוגדר כנהג חדש, וזאת ללא קשר לגילו.

עם זאת, כאשר מדובר בנהג חדש שטרם מלאו 24 שנים, הוא יוגדר כנהג חדש צעיר.

בתום תקופת הגדרתו כנהג חדש, יחודש רישיון הנהיגה שלו לחמש שנים נוספות, במהלכן יהיה עליו לעבור קורס ריענון, וזאת כאמור בתקנה 213 לתקנות התעבורה.

מהן החובות המיוחדות שמוטלות על נהג חדש

במהלך התקופה שבה הנהג מוגדר כנהג חדש, חלות עליו מספר הוראות מיוחדות, כגון תליית שלט "נהג חדש". על השימשה האחורית של רכבו. בנוסף, נהג חדש צעיר, כלומר, נהג חדש שטרם מלאו לו 24 שנים, מחוייב לנהוג בליווי נהג מלווה ברכב במשך החצי השנה הראשונה. במשך שלושת החודשים הראשונים עליו לנהוג בליווי מלא, ואילו במשך שלושת החודשים האחרונים עליו לנהוג בליווי רק בשעות הלילה. נהג שיפר את חובת הליווי, חשוף לעונש שלילת רישיון לנהג חדש.

מהן העבירות שבגינן יוטל שלילת רישיון לנהג חדש

עבירות התנועה שהעונש עליהן מוחמר לגבי נהג חדש, כוללות את כל העבירות שמופיעות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה, לרבות העבירות הבאות:

 • נהיגה ללא רשיון נהיגה
 • אי ציות לרמזור.
 • אי מתן זכות קדימה.
 • נהיגה במהירות מופרזת.
 • עקיפה שלא כחוק.
 • נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים.
 • נהיגה ללא מלווה.
 • שימוש ברכב לביצוע עבירה.
 • אי עצירה לפני פסי רכבת.
 • אי דיווח על תאונת דרכים.
 • אי מתן עזרה לנפגע תאונת דרכים.
 • ביצוע עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה נפגע אדם
 • ביצוע עבירה שבית המשפט גזר עליה פסילת רישיון בפועל לתקופה של לפחות שלושה חודשים

כל נהג חדש שהורשע בביצוע אחת מעבירות התנועה החמורות שמצויינות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה, יחויב במעבר בחינה עיונית ("תיאוריה").

אם בית המשפט הטיל על הנהג החדש עונש של פסילה מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של לפחות שלושה חודשים, הנהג החדש יחוייב לעבור גם בחינה עיונית ("תיאוריה") וגם בבחינה מעשית ("טסט").

אם הנהג החדש הורשע בעבירת נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים, או בעבירה שגרמה לתאונת דרכים בה נהרג אדם או נחבל חבלה של ממש, הוא יחויב גם בביצוע בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. לגבי עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה נהרג אדם או נחבל חבלה של ממש, ניתן גם להטיל פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה, באמצעות פסילה של קצין משטרה, וזאת עוד לפני קיום המשפט ומתן פסק דין.

לאחר ביצוע הבחינה העיונית, הבחינה המעשית, או הבדיקות הרפואיות, הנהג ישוב להיות מוגדר כנהג חדש למשך שנתיים נוספות.

מהי עבירת נהיגה בשכרות לגבי נהג חדש

יש לשים לב שהמחוקק לא רק מחמיר בענישה של נהג חדש שביצע עבירה של נהיגה בשכרות, אלא שהוא מחמיר לגביו גם ביחס לאופן ההגדרה של עבירת נהיגה בשכרות נהג חדש, דבר שמטבעו מגביר את הסיכויים לקבלת עונש שלילת רישיון לנהג חדש.

לפי תקנה 169א לתקנות התעבורה, נהג רגיל ייחשב כמי שביצע עבירת נהיגה בשכרות רק כאשר הוא צרך מעל 50 מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר דם לפי דגימת דם או מעל 240 מיקרוגרם אלכוהול לליטר אחד של אוויר נשוף לפי בדיקת מכשיר הינשוף, אם כי בפסיקה הועלה רף זה למעל 290 מיקרוגרם.

לעומת זאת, סעיף 64ב לפקודת התעבורה מנמיך את רף השכרות באופן משמעותי לגבי נהג חדש, באופן שקובע שנהג צעיר ייחשב כמי שביצע עבירת נהיגה בשכרות כאשר הוא צרך מעל 10 מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר דם לפי דגימת דם, או מעל 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף לפי בדיקת ינשוף. כלומר, די בצריכה נמוכה זו כדי להרשיע בביצוע עבירת נהיגה בשכרות ולהטיל עונש שלילת רישיון לנהג חדש.

ביצעת עבירה שדינה הוא שלילת רישיון לנהג חדש? מומלץ להתייעץ עם עורך דין תעבורה על מנת להחליט כיצד ראוי לפעול במקרה כזה, וכיצד אף ניתן להביא לביטול שלילת רישיון נהיגה.

שלילת רישיון לנהג חדש
ניווטט מהיר בעמוד
טופס צור קשר
מאמרים קשורים
מכשיר הממלז

מכשיר הממל"ז

מכשיר הממל"ז, מד מהירות לייזר, הינו אחד מבין מגוון מכשירי האכיפה האלקטרוניים שמשמשים את משטרת

קרא עוד
מכשיר הדבורה

מכשיר הדבורה

מכשיר הדבורה (Bee) הינו אחד מבין מגוון מדי המהירות האלקטרוניים שמשמשים את משטרת התנועה לצורך

קרא עוד
דילוג לתוכן