שימוש בטלפון ברמזור אדום

כידוע, דיני התעבורה בארץ אוסרים על שימוש בטלפון בזמן נהיגה, לרבות דיבור בטלפון בזמן נהיגה שלא באמצעות דיבורית. עבירה זו נחשבת לאחת מעבירות התעבורה החמורות, בגינן הנהג חשוף לקנס של 1,000 ₪ ולצבירת 8 נקודות חובה.

על רקע זה התעוררה השאלה האם גם שימוש בטלפון ברמזור אדום, כלומר, בעת עצירת הרכב לפני רמזור אדום, מהווה עבירת תנועה, וזאת כפי שיוסבר להלן.

מהו המקור לאיסור שימוש בטלפון בזמן נהיגה

המקור לאיסור שימוש בטלפון בזמן נהיגה מצוי בתקנה 28 לתקנות התעבורה, שאוסרת על שימוש בטלפון בזמן "תנועה".

תקנה 28(א) לתקנות התעבורה קובעת כי נהג הרכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון "כל עוד הרכב בתנועה", אם כי הוא רשאי הוא להסיר יד אחת מן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה.

תקנה 28(ב) לתקנות התעבורה קובעת כי "בעת שהרכב בתנועה", אסור לנהג הרכב לאחוז בטלפון קבוע או נייד, ואסור לו להשתמש בהם, אלא באמצעות דיבורית. בנוסף, אסור לו גם לשלוח או לקרוא מסרון (sms) בזמן נהיגה.

לצרכי תקנה זו, "טלפון" מוגדר כ-"מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג, ואילו "דיבורית" מוגדרת כ-"התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו".

במסגרת תיק רע"פ 4534/99 זינגר נ' מדינת ישראל, נקבע שחל איסור על שימוש בטלפון בזמן נהיגה שלא באמצעות דיבורית גם כאשר הנהג אוחז בהגה בשתי ידיו, ומשוחח בטלפון הנייד כשהוא מונח בין כתפו לראשו, כלומר, כשהוא מונח על כתפו ונתמך על ידי ראשו המוטה.

האם תקנה 28 חלה גם על שימוש בטלפון ברמזור אדום?

ראינו לעיל שתקנה 28 לתקנות התעבורה אוסרת במפורש על השימוש בטלפון בזמן שהרכב בתנועה, ומכאן שאין חולק שאסור להשתמש בטלפון בזמן הנהיגה.

אולם, מה קורה כשהרכב אינו נמצא בתנועה, וזאת כאשר הוא למשל עוצר ברמזור אדום או עומד בפקק תנועה במהלך הנסיעה? האם תקנה 28 הנ"ל חלה גם במקרה כזה?

לכאורה, לפי לשון התקנה, האיסור על שימוש בטלפון חל רק בזמן תנועה, כלומר, רק בזמן נהיגה בפועל, ועל כן לכאורה אין איסור על שימוש בטלפון במצב עצירה, ומכאן שגם אין מניעה לגבי שימוש בטלפון ברמזור אדום או בפקק תנועה.

אולם, למרות זאת, הפסיקה של בתי המשפט בארץ הינה חלוקה בעניין זה. ישנם פסקי דין שמחילים פרשנות מצמצמת בעניין אופן השימוש בטלפון, כך שאסור להשתמש בטלפון רק בזמן נהיגה ומותר להשתמש בו ברמזור אדום, בצד פסקי דין שמחילים פרשנות מרחיבה בעניין זה, לפיה אסור להשתמש בטלפון גם בזמן עצירה ברמזור אדום.

לדוגמא, בתיק עפ"ת (מרכז) 22190-12-10 אדר גד נגד מדינת ישראל, קבע בית המשפט שיש לפרש את המילה "בתנועה" שמופיעה בתקנה 28(ב) לתקנות התעבורה, במובן של traffic לא במובן של moveable. לפיכך, רכב העומד בשולי הדרך לא ייחשב כרב בתנועה, וזאת גם אם המנוע שלו עובד. לעומת זאת, עצירה של רכב ברמזור אדום נחשבת כשלב בתנועה, במובן של traffic.

עוד נקבע שעצירה ברמזור אדום או בפקק תנועה בדרך כלל אינה מתוכננת מראש, וגם סיום העצירה אינו מתוכנן מראש. רוב האנשים אינם יכולים לצפות בדיוק מתי בדיוק יתחלף האור האדום ברמזור, ולסיים בדיוק באותה השניה את העיסוקים שבהם החלו בזמן העצירה, לרבות שימוש בטלפון נייד. לפיכך, אין להתיר שימוש בטלפון נייד בשלב שהרכב נמצא בציר תנועה שוטף הכולל עצירות פתע, רמזורים, פניות וחניות (עפ"ת (מרכז) 8527-06-09 אליהו יוסף נגד מדינת ישראל; ע"פ (ת"א) 70890/01 אליקים הררי נגד מדינת ישראל).

מהי מדיניות המשטרה לגבי שימוש בטלפון ברמזור אדום?

מדיניות אגף התנועה של מטרת ישראל הינה שלא לאכוף את החוק כאשר נעשה שימוש בטלפון שלא בזמן תנועה ולא לתת דו"ח תנועה במקרים כאלו, מאחר שמדובר במקרים שבהם לא נשקף אותו סיכון בטיחותי שקיים בעת שימוש בטלפון בזמן נהיגה בפועל.

במידה ובכל זאת קיבלת דו"ח תנועה בגין שימוש בטלפון ברמזור אדום, מומלץ לפנות אל עורך דין תעבורה כדי לבחון כיצד ניתן לפעול לביטול הדו"ח.

שימוש בטלפון ברמזור אדום
ניווטט מהיר בעמוד
טופס צור קשר
מאמרים קשורים
דילוג לתוכן